top of page
azhar.jpg
به صفحه مؤسسه تحصیلات عالی ازهر خوش آمدید
azhar Logo

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر در سال ۱۳۸۸ جواز رسمی فعالیت خود را از وزارت تحصیلات عالی ج ا.ا بدست آورده و به فعالیت آغاز نمود و بعد از اخذ امتحان کانکور به تعداد ۴۲ نفر محصل را جذب نمود. در حال حاضر در مؤسسه تحصیلات عالی ازهر به تعداد ۱۸۰۰محصل که ۶۰۰ نفر طبقه اناث و ۱۲۰۰ نفر ذکور میباشند مشغول تحصیل هستند. ما در ازهر کیفیت را نسبت به کمیت ترجیح میدهیم. مؤسسه تحصیلات عالی ازهر دارای چهار فاکولته فعال در رشته های شرعیات و علوم اسلامی ، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و تعلیم و تربیه می باشد. این مؤسسه از زمان تأسیس تا به حال شش دوره فارغین را که بالغ بر ۳۵۰۰ تن میشوند، به جامعه تقدیم نموده است که تعدادی زیاد شان در نهادی های دولتی و سکتور خصوصی و مکاتب کشور مصروف خدمت هستند.

تدریس در این مؤسسه در یک سال دو سمستر اصلی بهاری و خزانی و سمستر های کوتاه مدت تابستانی و زمستانی برای اعاده کریدت های نا موفق دایر می گردد. سیستم درسی در این مؤسسه کریدیت می باشد که بر اساس نصاب چهار ساله و دو ساله (‌در بخش تعلیم وتربیه) تنظیم گردیده است.

ministry of Higher Educations
2 (1).jpg
آلبوم رویداد های مهم ازهر

دانشکده ها

فاکولته تعلیم و تربیه در سال ۱۳۸۹ همزمان با ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی 

فاکولته  اقتصاد موسسه تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۷ ه ش تاسیس گردیده و

رشته حقوق و علوم سیاسی یکی از محبوب ترین رشته های آکادمیک و دانشگاهی است 

شرعیات و علوم اسلامی یکی  از اساسی ترین رشته های مؤسسه تحصیلات عالی ازهر را

رشته ها

....بیشتر بدانید
%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8

ادبیات دری

....بیشتر بدانید
image.jpg

ریاضی

....بیشتر بدانید
bottom of page