top of page
thumb2-blue-orange-islamic-texture-islam

فاکولته تعلیم و تربیه در سال ۱۳۸۹ همزمان با ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی ازهر ایجاد گردید. این فاکولته دارای رشته های ادبیات دری، ادبیات عربی، کمپیوتر ساینس، ریاضی و تعلیمات اسلامی بود که در سال ۱۳۹۱ رشته تعلیمات اسلامی این مؤسسه به فاکولته شرعیات ارتقا نمود. وجه تمایز فاکولته تعلیم و تربیه با فاکولته های دیگر این است این فاکولته بر أساس قانون، قابلیت جذب فارغان صنوف چهاردهم را دارا بوده و این فارغان میتوانند با تکمیل دروس دو ساله خویش حایز سند لیسانس تعلیم و تربیه در رشته های فوق الذکر گردند. هدف از ایجاد این دانشکده، عرضه‌ی خدمات تحصیلی و علمی به متقاضیان محترم رشته‌های مختلف، به ویژه آموزگاران محترم مدارس دینی و مکاتب که دارای تحصیلات نیمه عالی در مقطع چهاردهم بودند، به صورت داخل خدمت می‌باشد و به در راستای همین هدف، این دانشکده تا اکنون تعداد کثیری از داوطلبان تحصیلات عالی درمقطع لیسانس را عمدتاً از طیف آموزگاران مکاتب و دارالعلوم‌ها جذب و بعد از عرضه‌ی خدمات علمی با معیارهای عصری اکادمیک فارغ داده است.

نیروی انسانی سرمایه اصلی یک سرزمین محسوب می‌شود که اگر به خوبی رشد و تعالی یابد، پویایی و شکوفایی آن سرزمین رقم خواهد خورد و هر روز بر میزان سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی، فکری و علمی افزوده می‌شود.

نتیجه برخورداری از یک جامعه فعال و پویا، فتح قله‌های رشدو ترقی و سرعت عمل در دستیابی به فناوری و دانش علمی برای بهزیستن است.

براین اساس، آموزش و پرورش را رکن اساسی و پایه ترویج فرهنگ، علم و شخصیت پروری می‌دانند هر چند قاطبه جمعیت هدف این دستگاه آموزشی کودکان و نوجوانی هستند که هنوز سرد و گرم روزگار را به خوبی تجربه نکرده اما شخصیت آنان در این همین دوران تحصیلی شکل می‌گیرد.

دانش آموزان یا سرمایه‌های اجتماعی کشور زمانی به شکوفایی فکری می رسند که معلمان و فرهنگیان بدون دغدغه، آینده سازان را به سمت کمال انسانی و تعالی فکری ترغیب و تشویق کنند و مسیر به شکلی ترسیم شود که سبقت علمی و فکری در جامعه هدف خودنمایی کند.

با این وجود تاکید دانشوران، فرهیختگان علمی و دلسوزان جامعه بر توجه ویژه عمومی به نهاد تعلیم و تربیت است نهادی که ارزش خدمات آن فراتر از رفتارهای احساسی والدین به شمار می‌رود و اگر این نهاد به خوبی در متن و نگاه عمیق جامعه قرار گیرد، برونداد آن تعالی نسل‌ها خواهد بود.

اهداف 

دانشکده تعلیم و تربیه، به منظور انجام فعالیت‌های تدریسی و اداری خویش اهداف، برنامه‌ها، دور نما یا دیدگاه و مأموریت ترتیب شده و بیرون آمده از تصویب شورای علمی را دارد که عمدتاً فعالیت‌های این دانشکده در راستای همان دیدگاه و مأموریت استقامت پیدا می‌کند. فاکولته تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ازهر با درنظرداشت اساسات و بنیاد های پذیرفته شده علمی، هدف و آرمان انتقال دانش تحقیق محور و قابل تطبیق را برای معلمان کشور پیروی نموده و زمینه ساز نظام تعلیمی و پیداکوژیک استندرد و مدرن بوده و همواره در راستای رسیدن به این هدف تلاش و برنامه ریزی می نماید.

تاکید می‌شود که توسعه انسانی رکن اصلی توسعه پایدار است که این مهم بر دوش آموزش و پرورش در هر کشوری است زیرا آموزش و پرورش در ساختن یک جامعه پویا نقش محوری دارد لذا برای ارتقا کیفیت آموزش در کشورباید تلاش بیشتری شود. توسعه کمی و کیفی آموزش، توسعه مشارکت عمومی، ارتقای سلامت و بهسازی منابع انسانی از مهمترین اولویت‌های کاری آموزش و پرورش است. بر این اساس آموزش و پرورش زمینه ساز رشد فکری و اخلاقی انسان‌های یک جامعه پویا است و مهمترین مسیر کمال انسان به سوی سعادت و خوشبختی در مدرسه و فضای تعلیم تربیت نهفته شده است.

اهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهای متخصص، دانشمند و آشنا به علوم جدید بسیار حائز اهمیت است و اگر ما بخواهیم بمانیم و کرامت داشته باشیم هیچ راهی جز استفاده از علوم تجربی، فناوری ی و دستاوردهای مثبت تمدن بشری نداریم.

برای دستیابی به جامعه‌ای ایده آل، پیشرفته و پویا که در آن انسان‌ها صاحب حق و کرامت باشند، نیازمند تشکیلات نو، معلمان نواندیش و دانش آموزان نوپرداز هستیم. آموزش و پرورش را می‌توان قلب پیکره جامعه دانست که هرگونه آسیبی به آن، موجب زیان سایر بخش‌ها می‌شود و رسالت این نهاد پرورش و تربیت نیروی آگاه، کارآمد و متعهد برای کشور است.

 

  دانشجویان فاکولته تعلیم و تربیه از این طریق به مسایل بنیادی پیداگوژی و تعلیم و تربیه هم چنان جریانات علمی که در طول تاریخ این علم به میان آمده آشنائی حاصل میکنند.  دانشجویان از طریق آشنائی به اساسا ت تیوریکی پیداگوژی برای فعالیت های عملی آینده طوری آماده میگردند که در کار های عملی خود پیرامون تعلیم و تربیه بدون اشتباهات و اگاهانه عمل نمایند.

?????? ? ????? یت دانشکده.jpeg
Screen Shot 1399-09-14 at 3.47.29 PM.png
Screen Shot 1399-09-14 at 3.47.42 PM.png
240_F_314999415_bHTLgtCYNLqo3UW3bDZRJbt3

معرفی فاکولته تعلیم و تربیه  مؤسسه تحصیلات عالی ازهر

bottom of page