top of page
thumb2-blue-orange-islamic-texture-islam
Screen Shot 1399-09-14 at 3.47.29 PM.png
Screen Shot 1399-09-14 at 3.47.42 PM.png
iStock-507088197.jpg

رشته حقوق و علوم سیاسی یکی از محبوب ترین رشته های آکادمیک و دانشگاهی است که دامنه گرایش های مطالعاتی آن گسترده و شامل تمام روابط اجتماعی زندگی روزمره انسان ها می شود.

فاکولته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر همزمان با تاسیس این مؤسسه در پایان سال 1389 در چوکات این نهاد تحصیلی و در چارچوب دو دیپارتمنت اداره و دیپلوماسیو قضائی – حارنوالی ایجاد شد. این فاکولته در اولین دور کانکور ورودی که به تاریخ 26 حمل  1390برگزار شد فعالیت و رسالت آموزشی خود را شروع نمود. اولین پلان استراتژیک فاکولته حقوق و علوم سیاسی در سال 1390هـ ش با ایجاد این فاکولته و با در نظر داشت شرایط جامعه، قوانین، مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی و پلان استراتژیک مؤسسه تهیه و ترتیب گردید.

دیدگاه ​

 دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی با پلان راهبردی جامع و پالیسی کارا، جهت نائل آمدن به اهداف تعیین شده و تربیه بهتر نسل جوان، متعهد با ارزشهای اسلامی و انسانی، برای کسب جایگاه برتر میان سایر دانشکدۀ ها در سطح موسسه فعالیت می­نماید.

 

​ماموریت 

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی برای گسترش مرز دانش در حال معیاری سازی آموزش دانش حقوقی و سیاسی بوده و در جهت تربیه کادر متخصص و آراسته با دانش و فن حقوقی با قابلیت­های علمی و عملی فعالیت می کند.

 

بر این اساس و با پیروی از دورنمای درنظر گرفته شده برای فاکولته حقوق و علوم سیاسی اهم ماموریت­های این فاکولته به شرح زیر می باشد:

 

 1. ایجاد زمینه معیاری آموزش دانش حقوق و سیاست

 2. تلفیق دانش نظری و دانش عملی با هدف کاربردی ساختن علم

 3. آموزش و کارآفرینی نیروی متخصص برای جذب آسان در بازار کار

 4. تولید نظریه­های علمی سیاسی و حقوقی به منظور تامین نیازهای فکری و علمی جامعه

 5. ارتقاء علمی و آکادمیک در راستای توسعه سیاسی، اجتماعی و حاکمیت قانون

 6. نهادینه سازی فرهنگ کار گروهی و همدیگر پذیری در ساحه آموزشی و شغلی.

 

اهداف

هدف فاکولته حقوق و علوم سياسي تحقيق در مسائل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و اجرای طرحهای تحقیقاتی لازم در راستاي کمک به ترویج دانش و تكنالوژي و ارتقاء سطح آگاهی جامعه بوده واز طريق ايجاد ارتباط با ساير مجامع علمي و فرهنگي وبا استفاده از آخرین پیشرفتها و دانشهای تخصصی در رشته‌های مختلفه ، بستر مناسب را براي رسيدن به آرمان هاي پيش بيني شده ملي مساعد ميسازد. از طرفي، نشر اطلاعات حقوقی و ارتقای دانش حقوق و توسعه فرهنگ قانونمداری در جامعه و افزایش مطالبات مردمی در گسترش عدالت است که زمینه موفقیت نظام حقوقی کشور را فراهم می کند كه اين خود از جمله انگيزه هاي تأسيس اين فاکولته بوده است. 

پاره ای از اهداف اعم از بلند مدت وکوتاه مدت فاکولته حقوق و علوم سیاسی ازهر به شرح زیر است:

 

الف) اهداف بلند مدت

 1. اخذ جواز و دایر نمودن پروگرام های ماستری در رشته های اداری دیپلوماسی و قضایی سارنوالی.

 2. ایجاد زمینه های تحصیلات در مقطع دوکتورا.

 3. تربيه نيروي کار متخصص در رشته حقوق و علوم سياسي با توجه به نيازهاي انکشافي جامعه.

 4. ايجاد رشته روابط بین الملل و حرکت در راستاي تخصصي تر ساختن رشته هاي تحصيلي.

 

ب) اهداف کوتاه مدت

 

 1. پرورش وانکشاف استعداد های فکری ومهارت های عملی وعلمی محصلان از طریق تدویر کنفرانس ها،سمینارها و ورکشاپ ها.

 2. تربیه نسل جوان با روحیه سخت کوشی ،استقامت در مقابل مشکلات ،پیگیری در فراگیری علوم وفنون ،وفاداری به وطن ،تعهد در برابر مردم وبیزاری از هر گونه مفاسد اخلاقی واجتما عی از طریق اشاعه آنها توسط استادان وتدویر کنفرانس ها،سمینار ها و ورکشاپ ها در این زمینه.

 3. فعال نمودن کلینیک حقوقی برای آشنایی هر چه بیشتر محصلین رشته حارنوالی قضایی پیرامون موضوعات عملی.

 4. ایجاد کتابخانه تخصصی برای محصلین حقوق.

 5. پاسخ دهي به نيازهاي آموزشي نسل جوان کشور و خواسته هاي ايشان از طريق انکشاف توانايي هاي علمي و مسلکي آنان؛

 6. کوشش در راستای توسعه حکومت داری سالم در کشور.

 7. بهبود کيفيت درسي مطابق با معيارهاي بين المللي از طريق اصلاح و تجديد نصاب درسي.

 8. کوشش در راستاي تحکيم حاکميت قانون در کشور.

 

فاکولته حقوق و علوم سیاسی از ساختار تشکیلاتی زیر بهره میبرد:

دیپارتمنت اداره و دیپلماسی

دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی فاکولته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر همزمان با تاسیس این مؤسسه در پایان سال 1389 و در چوکات فاکولته حقوق و علوم سیاسی و در کنار دیپارتمنت قضاء و سارنوالی ایجاد و شروع به فعالیت نمود. دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی در چارچوب فاکولته حقوق و علوم سیاسی و با توجه به مرام طرح شده موسسه تحصیلات عالی خصوصی ازهر در پلان استراتژیک این مؤسسه، از بدو ایجاد تا امروز همیشه در تلاش بوده تا مولد نیروی کار متخصص در حوزه دانش سیاسی برای این مرز و بوم باشد.

اولین پلان استراتژیک دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی فاکولته حقوق و علوم سیاسی در سال 1390هـ ش با ایجاد این دیپارتمنت و با در نظر داشت شرایط جامعه، لوایح وزارت تحصیلات عالی، پلان استراتژیک مؤسسه و پلان استراتژیک فاکولته تهیه و ترتیب گردید.

دیدگاه

  دیپارتمنت اداری و دیپلماسی با  ایجاد زمینه مناسب برای آموزش و پژوهش معیاری جهت تربیت کادر متخصص و مسلکی با  تعاملی پویا و سازنده در سطح دانشکده جهت کسب جایگاه خود به عنوان یک  دیپارتمنت برتر فعالیت می­کند

.

ماموریت

  مأموریت دیپارتمنت اداری و دیپلماسی فراهم ساختن زمینه مناسب، ارائه خدمات آموزشی و تحقیقی با حذب کادرهای مجرب

به سویه "ماستر و داکتر" و تربیت کادر متخصص و متعهد با ارزشهای اسلامی و انسانی در جامعه می­باشد.

 

اهداف

هدف دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی فاکولته حقوق و علوم سياسي تحقيق در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و اجرای طرحهای تحقیقاتی لازم در راستاي کمک به ترویج دانش و تكنالوژي و ارتقاء سطح آگاهی جامعه بوده واز طريق ايجاد ارتباط با ساير مجامع علمي و فرهنگي وبا استفاده از آخرین پیشرفتها و دانشهای تخصصی در رشته‌های مختلفه ، بستر مناسب را براي رسيدن به آرمان هاي پيش بيني شده ملي مساعد ميسازد.

پاره ای از اهداف اعم از بلند مدت وکوتاه مدت دیپارتمنت اداره و دیپلوماسیوهنحی حقوق و علوم سیاسی ازهر به شرح زیر است:

 

اهداف دراز مدت

 • اخذ جواز و تدویر پروگرام های ماستری در رشته علوم سیاسی.

 • ایجاد زمینه های تحصیلات استادان در مقطع دوکتورا ددر رمطابقت با نیازهای دیپارتمنت.

 • تربيه نيروي کار متخصص در رشته حقوق و علوم سياسي با توجه به نيازهاي انکشافي جامعه.

 • ايجاد رشته روابط بین الملل و حرکت در راستاي تخصصي تر ساختن رشته هاي تحصيلي.

 • ایجاد مرکزتحقیقات حقوقی درسال ۱۴۰۴

 • اشتراک استادان در برنامه ملی و بین المللی در سطح جهانی از طریق موسسه

 • تدویرکنفرانس های علمی ملی و بین المللی و فراهم نمودن زمنیه مشارکت اساتید و محصلان درکنفرانس های علمی در سایر کشور

اهداف کوتاه مدت

 • پرورش وانکشاف استعداد های فکری ومهارت های عملی وعلمی محصلان از طریق تدویر کنفرانس ها، سمینارها و ورکشاپ ها.

 • تربیه نسل جوان با روحیه سخت کوشی ،استقامت در مقابل مشکلات ،پیگیری در فراگیری علوم وفنون ،وفاداری به وطن ،تعهد در برابر مردم وبیزاری از هر گونه مفاسد اخلاقی واجتما عی از طریق اشاعه آنها توسط استادان وتدویر کنفرانس ها،سمینار ها و ورکشاپ ها در این زمینه.

 • بها دادن به مضمون شبیه سازی سیاسی به منظور آشنایی هر چه بیشتر محصلین رشته اداری – دیپلماسی پیرامون موضوعات عملی.

 • ایجاد کتابخانه تخصصی برای محصلین علوم سیاسی.

 • پاسخ دهي به نيازهاي آموزشي نسل جوان کشور و خواسته هاي ايشان از طريق انکشاف توانايي هاي علمي و مسلکي آنان؛

 • کوشش در راستای توسعه حکومت داری سالم در کشور.

 • بهبود کيفيت درسي مطابق با معيارهاي بين المللي از طريق اصلاح و تجديد نصاب درسي.

 • افزایش دسترسی به عدالت از  از طریق طرح یک سیستم آموزش عالی حقوقی –سیاسی کاربردی با کیفیت عالی . با در نظر داشت قوانین نافذه کشور، نیاز های جامه و معیار های جهانی.

 • مشارکت در سیستم اعتبار دهی و تأمین کیفیت در راستای  حصول اطمینان از کیفیت تحصیلی -تحقیقی و مفیدیت برنامه های مربوطه؛

 • فراهم آوری زمینه های تحقیقات علمی- سیاسی جهت پیشرفت دانش و کاربردی ساختن مباحث سیاسی؛

 • اجرای لایحه و سیستم کریدت که در جهت اعتبار دهی و ارتقأ سطح علمی فاکولته بسیار مهم است؛

 • ایجاد نهادها در زمینه کاربردی ساختن و مدرنیزه کردن علم اداره و سیاست در جامعه که در نتیجه شاهد بومی شدن آن در جامعه باشیم؛

 • ایجاد یک فضای اکادمیک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک های  شایع و پذیرفته شده باشند؛

 • تربیه کادر مسلکی در حوزه روابط بین الملل؛

 • تلاش در جهت کاربردی ساختن اصول و پرنسیب ای علمی در عرصه روابط بین الملل؛

 

 معرفی دیپارتمنت قضاء و سارنوالی

دیپارتمنت قضاء و سارنوالی فاکولته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر همزمان با تاسیس این مؤسسه در پایان سال 1389 و در چوکات فاکولته حقوق و علوم سیاسی و در کنار دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی ایجاد و شروع به فعالیت نمود.  دیپارتمنت قضاء و سارنوالی   در چارچوب فاکولته حقوق و علوم سیاسی و با توجه به مرام و پلان استراتژیک  این فاکولته و در مطابقت با اصول کلی مورد پذیرش موسسه تحصیلات عالی خصوصی ازهر، از آغاز تا امروز بصورت مستمر و همه جانبه در پی این بوده تا مؤلد نیروی کار متخصص در حوزه دانش حقوقی برای این مرز و بوم باشد.

اولین پلان استراتژیک دیپارتمنت قضاء و سارنوالی فاکولته حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۹۰هـ ش با ایجاد این دیپارتمنت و با در نظر داشت شرایط جامعه، لوایح وزارت تحصیلات عالی، پلان استراتژیک مؤسسه و پلان استراتژیک فاکولته تهیه و ترتیب گردید.

اساسی ترین دیدگاه دیپارتمنت قضاء و سارنوالی تربیه کادر های مسلکی و حرفه ای در عرصه های قضایی، عدلی، جرم یابی و وکالت دفاع در کشور می باشد. بعلاوه دیپارتمنت قضایی  سارنوالی  در مسیر تولید دانش از طریق کادر علمی و با درایت در عرصه قواعد حقوقی برای خدمت به جامعه نیازمند افغانستان در جهت ایجاد مرحله مقاطع ماستری و دکترا و کاربردی ساختن علم حقوق از طریق ایجاد کلینیک های حقوقی و مراکز آموزش های حقوقی و بومی ساختن علم حقوق متناسب با شرایط جامعه افغانستانی از جمله دیدگاه های اساسی دیپارتمنت قضاء و سارنوالی تلقی میگردد که در زمینه تدابیر لازمه را اتخاذ نموده است.

 

دیـدگـاه

این دیپارتمنت، با تطبیق پلان راهبردی و خط مشی تدوین شده، متعهد به تقدیم کردن نسل جوان و متخصص به جامعه  با حفظ  ارزشهای اسلامی و انسانی می­باشد.

مـامـوریت

این دیپارتمنت، در حال تربیت نسلی متخصص و متعهد با رویکرد آموزشی/ تحقیقی با جذب کادر متخصص به سویه " دکتور و ماستر " می باشد.

پاره ای از اهداف اعم از بلند مدت وکوتاه مدت  دیپارتمنت قضاء و سارنوالی   وهنحی حقوق و علوم سیاسی ازهر به شرح زیر است:

 

  اهداف دراز مدت

 • یکجا ساختن برنامه های کلینیک حقوقی وسایربرنامه های عملی به کریکلم درسی

 • ایجاد مرکزتحقیقات حقوقی درسال 2019

 • اعزام اساتيد به بورس هاي تحصيلي (ماستری ودکتورا) حسب تقسیم اوقات و نیاز دیپارتمنت.

 • ایجاد میکانیزم های مبنی برای عملی ساختن قواعد حقوقی در جامعه افغانستانی

 • ایجاد تدابیر لازم در جهت تحقق عدالت غیر رسمی متناسب با قانون

 • تحکیم روابط و توسعه کنفرانس ها در سطح منطقه و جهان از طریق ریاست فاکولته و پوهنتون

 • اشتراک استادان در برنامه ملی و بین المللی در سطح جهانی از طریق پوهنتون

 • تدویرکنفرانس های علمی ملی و بین المللی و فراهم نمودن زمنیه مشارکت اساتید و محصلان درکنفرانس های علمی در سایر کشورها.

  اهداف کوتاه مدت

 • آموزش و تربیه قانونگذاران خبره و مسلکی.

 • تربیه افراد متخصص و متعهد در عرصه قضأ، جهت داوری و قضاوت منصفانه.

 • آموزش مسلکی و حرفه ای در بخش های څارنوالی.

 • تربیه وکلای مدافع جهت حل مشکلات حقوقی و مدنی شهروندان.

 • آموزش مشاورین حقوقی برای نهاد های دولتی و کمپنی های تجارتی خصوصی.

 • تربیه کادر های حرفه ای در عرصه جرم یابی.

 • آموزش و تربیه افراد متخصص سیاسی و حقوقی جهت آگهی، و فعالیت های حقوقی، مدنی و سیاسی در کشور.

 • اموزش افراد جهت رسیدن به یک جامعه که راه ورسم قانویت حاکمیت پیدا نموده وبتوانیم ازاین طریق از ناملایمات وهنجار های که از اثر عدم اگاهی ها به وجود می اید کاهش یابد.

 • تربیه افراد در اجتماع جهت کاهش میزان جرم پذیری زیرا از یک جهت قوانین وضع میگردد واز طرف دیگر سطح اگاهی ها بلند رفته باعث کاهش جرایم میگردد.

معرفی فاکولته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر

bottom of page